BARU & PANAS! - RESELLER SILVER RACE - BARU & PANAS!

RESELLER SILVER RACE

 

Syarat & Peraturan

 

1. Terpakai untuk transaksi-transaksi Drop Ship sahaja.

2. Bermula pada 0000 01/06/2017; selesai pada notis kami.

3. Jualan minimum Drop-Ship RM500 sebulan adalah diperlukan.

4. 2 pemenang sebulan untuk 3 bulan; tempat pertama dan tempat kedua.

5. Perak 100 gram untuk tempat pertama; perak 50 gram untuk tempat kedua.

6. Di atas (tambahan kepada) komisen jualan.

 

DAFTAR SEGERA & MENANG PERAK!

BAGAIMANA UNTUK MENDAFTAR

PENDAFTARAN RESELLER

 

Anda boleh mendaftar dalam talian, melalui e-mel, melalui teks atau melalui Facebook Messenger. Sila sertakan nama penuh, alamat e-mel dan nombor telefon anda.

 

Pengesahan Reseller akan dihantar dalam masa 48 jam selepas penyerahan pendaftaran.

 

GARIS PANDUAN-GARIS PANDUAN RESELLER

 

Terdapat empat aras Reseller:

 

Drop-Ship Reseller / Executive Reseller / Manager Reseller / Director Reseller

 

Drop-Ship Reseller

 

Individu atau syarikat boleh menjadi Drop-Ship Reseller dengan menawarkan dan memasarkan produk-produk Heavensource International untuk para pelanggan beliau. Drop-Ship Reseller memasarkan, mengumpulkan dan menyerahkan pesanan-pesanan para pelanggan (yang telah dibayar) kepada Heavensource International untuk diproses dan diselesaikan.

 

Drop-Ship Reseller berhak mendapat 10% komisen jualan untuk setiap pesanan (berbayar) yang dihantar kepada Heavensource International. Komisen jualan adalah berdasarkan nilai pesanan. Pelanggan mesti membayar Drop-Ship Reseller terlebih dahulu dan memberi maklumat penghantaran/pengambilan sebelum Drop-Ship Reseller menghantar pesanan beliau kepada Heavensource International. Drop-Ship Reseller akan membayar nilai pesanan tolak 10% sebagai komisen jualan.

 

Ambil perhatian bahawa komisen jualan dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat. Sebagai contoh, jika nilai pesanan adalah RM105, komisen jualan adalah RM11 (bukan RM10.50). Oleh itu, bayaran kepada Heavensource International adalah RM105 – RM11 = RM94.

 

Executive Reseller / Manager Reseller / Director Reseller

 

Individu atau syarikat boleh menjadi Reseller dengan membeli produk-produk Heavensource International dengan jumlah minimum dalam bulan yang sama, seperti di bawah:

 

Executive Reseller: RM400 / Manager Reseller: RM800 / Director Reseller: RM1,200

 

Jumlah minimum adalah berdasarkan harga runcit. Reseller boleh mengumpul pembelian dari masa ke masa untuk mencapai jumlah minimum atau membeli jumlah minimum pada bila-bila masa.

 

Reseller berhak ke aras diskaun ke atas semua pembelian apabila jumlah minimum dicapai pada bila-bila masa dalam sesuatu bulan dalam bulan yang sama, seperti di bawah:

 

Executive Reseller: 20% / Manager Reseller: 30% / Director Reseller: 40%

 

Aras diskaun adalah margin keuntungan Reseller. Setelah aras diskaun dicapai, Reseller boleh terus menikmati aras diskaun dalam bulan yang sama, tanpa mengira jumlah pembelian. Aras diskaun Reseller dineutralkan pada setiap bulan dan aras diskaun boleh dinikmati lagi apabila Reseller memenuhi jumlah minimum dalam sesuatu bulan baru.

 

Ambil perhatian bahawa semua harga diskaun dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat.

 

SEKATAN-SEKATAN RESELLER

 

Diskaun maksimum yang boleh diberikan oleh para Executive Reseller, Manager Reseller dan Director Reseller kepada para pelanggan adalah pada aras diskaun 10% (dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat) berdasarkan Harga Runcit. Para Drop-Ship Reseller tidak boleh menawarkan apa-apa diskaun peribadi.

 

Para Drop-Ship Reseller, Executive Reseller, Manager Reseller dan Director Reseller hendaklah mematuhi semua garis panduan, undang-undang, dasar dan peraturan Kerajaan Malaysia.

 

Heavensource International mempunyai hak-hak mutlak untuk menyiasat, melapor, menggantung atau menamatkan mana-mana para Drop-Ship Reseller, Executive Reseller, Manager Reseller atau Director Reseller yang melanggar sekatan-sekatan ini.

 

PERLU MAKLUMAT LANJUT RESELLER?

Heavensource International Sdn. Bhd. (1181062-M)

Call / Text (SMS / MMS) +60126228840

Facebook Messenger @heavensourceinternational

enquiries@heavensource.com

www.heavensource.com

Monday - Friday 1000 - 1800

PENDAFTARAN RESELLER

DALAM TALIAN

Required

Serahan

Serahan Gagal

Serahan Diterima

Required

Required

Required

COPYRIGHT © 2016 HEAVENSOURCE INTERNATIONAL / HAK CIPTA © 2016 HEAVENSOURCE INTERNATIONAL

BARU & PANAS! - RESELLER

SILVER RACE - BARU & PANAS!

RESELLER SILVER RACE

 

Syarat & Peraturan

 

1. Terpakai untuk transaksi-transaksi Drop Ship sahaja.

2. Bermula pada 0000 01/06/2017; selesai pada notis kami.

3. Jualan minimum Drop-Ship RM500 sebulan adalah diperlukan.

4. 2 pemenang sebulan untuk 3 bulan; tempat pertama dan tempat kedua.

5. Perak 100 gram untuk tempat pertama; perak 50 gram untuk tempat kedua.

6. Di atas (tambahan kepada) komisen jualan.

 

DAFTAR SEGERA & MENANG PERAK!

BAGAIMANA UNTUK MENDAFTAR

PENDAFTARAN RESELLER

 

Anda boleh mendaftar dalam talian, melalui e-mel, melalui teks atau melalui Facebook Messenger. Sila sertakan nama penuh, alamat e-mel dan nombor telefon anda.

 

Pengesahan Reseller akan dihantar dalam masa 48 jam selepas penyerahan pendaftaran.

 

GARIS PANDUAN-GARIS PANDUAN RESELLER

 

Terdapat empat aras Reseller:

 

Drop-Ship Reseller / Executive Reseller / Manager Reseller / Director Reseller

 

Drop-Ship Reseller

 

Individu atau syarikat boleh menjadi Drop-Ship Reseller dengan menawarkan dan memasarkan produk-produk Heavensource International untuk para pelanggan beliau. Drop-Ship Reseller memasarkan, mengumpulkan dan menyerahkan pesanan-pesanan para pelanggan (yang telah dibayar) kepada Heavensource International untuk diproses dan diselesaikan.

 

Drop-Ship Reseller berhak mendapat 10% komisen jualan untuk setiap pesanan (berbayar) yang dihantar kepada Heavensource International. Komisen jualan adalah berdasarkan nilai pesanan. Pelanggan mesti membayar Drop-Ship Reseller terlebih dahulu dan memberi maklumat penghantaran/pengambilan sebelum Drop-Ship Reseller menghantar pesanan beliau kepada Heavensource International. Drop-Ship Reseller akan membayar nilai pesanan tolak 10% sebagai komisen jualan.

 

Ambil perhatian bahawa komisen jualan dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat. Sebagai contoh, jika nilai pesanan adalah RM105, komisen jualan adalah RM11 (bukan RM10.50). Oleh itu, bayaran kepada Heavensource International adalah RM105 – RM11 = RM94.

 

Executive Reseller / Manager Reseller / Director Reseller

 

Individu atau syarikat boleh menjadi Reseller dengan membeli produk-produk Heavensource International dengan jumlah minimum dalam bulan yang sama, seperti di bawah:

 

Executive Reseller: RM400 / Manager Reseller: RM800 / Director Reseller: RM1,200

 

Jumlah minimum adalah berdasarkan harga runcit. Reseller boleh mengumpul pembelian dari masa ke masa untuk mencapai jumlah minimum atau membeli jumlah minimum pada bila-bila masa.

 

Reseller berhak ke aras diskaun ke atas semua pembelian apabila jumlah minimum dicapai pada bila-bila masa dalam sesuatu bulan dalam bulan yang sama, seperti di bawah:

 

Executive Reseller: 20% / Manager Reseller: 30% / Director Reseller: 40%

 

Aras diskaun adalah margin keuntungan Reseller. Setelah aras diskaun dicapai, Reseller boleh terus menikmati aras diskaun dalam bulan yang sama, tanpa mengira jumlah pembelian. Aras diskaun Reseller dineutralkan pada setiap bulan dan aras diskaun boleh dinikmati lagi apabila Reseller memenuhi jumlah minimum dalam sesuatu bulan baru.

 

Ambil perhatian bahawa semua harga diskaun dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat.

 

SEKATAN-SEKATAN RESELLER

 

Diskaun maksimum yang boleh diberikan oleh para Executive Reseller, Manager Reseller dan Director Reseller kepada para pelanggan adalah pada aras diskaun 10% (dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat) berdasarkan Harga Runcit. Para Drop-Ship Reseller tidak boleh menawarkan apa-apa diskaun peribadi.

 

Para Drop-Ship Reseller, Executive Reseller, Manager Reseller dan Director Reseller hendaklah mematuhi semua garis panduan, undang-undang, dasar dan peraturan Kerajaan Malaysia.

 

Heavensource International mempunyai hak-hak mutlak untuk menyiasat, melapor, menggantung atau menamatkan mana-mana para Drop-Ship Reseller, Executive Reseller, Manager Reseller atau Director Reseller yang melanggar sekatan-sekatan ini.

 

PERLU MAKLUMAT LANJUT RESELLER?

Heavensource International Sdn. Bhd. (1181062-M)

Call / Text (SMS / MMS) +60126228840

Facebook Messenger @heavensourceinternational

enquiries@heavensource.com

www.heavensource.com

Monday - Friday 1000 - 1800

PENDAFTARAN RESELLER

DALAM TALIAN

Required

Serahan

Serahan Gagal

Serahan Diterima

Required

Required

Required

COPYRIGHT © 2016 HEAVENSOURCE INTERNATIONAL / HAK CIPTA © 2016 HEAVENSOURCE INTERNATIONAL

BARU & PANAS! - RESELLER

SILVER RACE - BARU & PANAS!

RESELLER SILVER RACE

 

Syarat & Peraturan

 

1. Terpakai untuk transaksi-transaksi Drop Ship sahaja.

2. Bermula pada 0000 01/06/2017; selesai pada notis kami.

3. Jualan minimum Drop-Ship RM500 sebulan adalah diperlukan.

4. 2 pemenang sebulan untuk 3 bulan; tempat pertama dan tempat kedua.

5. Perak 100 gram untuk tempat pertama; perak 50 gram untuk tempat kedua.

6. Di atas (tambahan kepada) komisen jualan.

 

DAFTAR SEGERA & MENANG PERAK!

BAGAIMANA UNTUK MENDAFTAR

PENDAFTARAN RESELLER

 

Anda boleh mendaftar dalam talian, melalui e-mel, melalui teks atau melalui Facebook Messenger. Sila sertakan nama penuh, alamat e-mel dan nombor telefon anda.

 

Pengesahan Reseller akan dihantar dalam masa 48 jam selepas penyerahan pendaftaran.

 

GARIS PANDUAN-GARIS PANDUAN RESELLER

 

Terdapat empat aras Reseller:

 

Drop-Ship Reseller / Executive Reseller / Manager Reseller / Director Reseller

 

Drop-Ship Reseller

 

Individu atau syarikat boleh menjadi Drop-Ship Reseller dengan menawarkan dan memasarkan produk-produk Heavensource International untuk para pelanggan beliau. Drop-Ship Reseller memasarkan, mengumpulkan dan menyerahkan pesanan-pesanan para pelanggan (yang telah dibayar) kepada Heavensource International untuk diproses dan diselesaikan.

 

Drop-Ship Reseller berhak mendapat 10% komisen jualan untuk setiap pesanan (berbayar) yang dihantar kepada Heavensource International. Komisen jualan adalah berdasarkan nilai pesanan. Pelanggan mesti membayar Drop-Ship Reseller terlebih dahulu dan memberi maklumat penghantaran/pengambilan sebelum Drop-Ship Reseller menghantar pesanan beliau kepada Heavensource International. Drop-Ship Reseller akan membayar nilai pesanan tolak 10% sebagai komisen jualan.

 

Ambil perhatian bahawa komisen jualan dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat. Sebagai contoh, jika nilai pesanan adalah RM105, komisen jualan adalah RM11 (bukan RM10.50). Oleh itu, bayaran kepada Heavensource International adalah RM105 – RM11 = RM94.

 

Executive Reseller / Manager Reseller / Director Reseller

 

Individu atau syarikat boleh menjadi Reseller dengan membeli produk-produk Heavensource International dengan jumlah minimum dalam bulan yang sama, seperti di bawah:

 

Executive Reseller: RM400 / Manager Reseller: RM800 / Director Reseller: RM1,200

 

Jumlah minimum adalah berdasarkan harga runcit. Reseller boleh mengumpul pembelian dari masa ke masa untuk mencapai jumlah minimum atau membeli jumlah minimum pada bila-bila masa.

 

Reseller berhak ke aras diskaun ke atas semua pembelian apabila jumlah minimum dicapai pada bila-bila masa dalam sesuatu bulan dalam bulan yang sama, seperti di bawah:

 

Executive Reseller: 20% / Manager Reseller: 30% / Director Reseller: 40%

 

Aras diskaun adalah margin keuntungan Reseller. Setelah aras diskaun dicapai, Reseller boleh terus menikmati aras diskaun dalam bulan yang sama, tanpa mengira jumlah pembelian. Aras diskaun Reseller dineutralkan pada setiap bulan dan aras diskaun boleh dinikmati lagi apabila Reseller memenuhi jumlah minimum dalam sesuatu bulan baru.

 

Ambil perhatian bahawa semua harga diskaun dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat.

 

SEKATAN-SEKATAN RESELLER

 

Diskaun maksimum yang boleh diberikan oleh para Executive Reseller, Manager Reseller dan Director Reseller kepada para pelanggan adalah pada aras diskaun 10% (dibundarkan ke atas kepada RM yang terdekat) berdasarkan Harga Runcit. Para Drop-Ship Reseller tidak boleh menawarkan apa-apa diskaun peribadi.

 

Para Drop-Ship Reseller, Executive Reseller, Manager Reseller dan Director Reseller hendaklah mematuhi semua garis panduan, undang-undang, dasar dan peraturan Kerajaan Malaysia.

 

Heavensource International mempunyai hak-hak mutlak untuk menyiasat, melapor, menggantung atau menamatkan mana-mana para Drop-Ship Reseller, Executive Reseller, Manager Reseller atau Director Reseller yang melanggar sekatan-sekatan ini.

 

PERLU MAKLUMAT LANJUT RESELLER?

Heavensource International Sdn. Bhd. (1181062-M)

Call / Text (SMS / MMS) +60126228840

Facebook Messenger @heavensourceinternational

enquiries@heavensource.com

www.heavensource.com

Monday - Friday 1000 - 1800

PENDAFTARAN RESELLER

DALAM TALIAN

Required

Serahan

Serahan Gagal

Serahan Diterima

Required

Required

Required

COPYRIGHT © 2016

HEAVENSOURCE INTERNATIONAL

HAK CIPTA © 2016

HEAVENSOURCE INTERNATIONAL